U bent hier

Veelgestelde vragen

Als je geïnteresseerd bent in een specifiek onderwerp met betrekking tot interieurs of een onderwerp wilt uitlichten en met anderen delen, kan je zelf op het platform Monumentale Interieurs hiertoe een 'groep' aanmaken. Met een 'groep'  kan je gemakkelijk gegevens bundelen en/of samenwerken. 
Alle items die je in een groep aanmaakt worden onder de naam van deze groep gebundeld. Ook kan je anderen uitnodigen om deel te nemen in je groep en hieraan bijdragen te leveren.

Er zijn drie soorten groepen:
1. De openbare groep. Iedereen kan hieraan deelnemen, iedereen kan items publiceren en iedereen kan bijdragen lezen.
2. De gesloten groep. Iedereen kan items lezen, maar om actief bijdragen te publiceren moet je je aanmelden cq. voor de groep worden uitgenodigd.
3. De afgeschermde groep. Alleen diegenen die voor deze groep zijn/worden uitgenodigd kunnen items lezen en kunnen publiceren. Voor de overige leden van het platform zijn noch de groep noch de gepubliceerde bijdragen zichtbaar.

Als je via het menu 'Voeg toe/Start een groep' een groep aanmaakt, dan kan je onderaan het formulier je keuze opgeven of deze openbaar of besloten moet zijn. Als je een afgeschermde groep wilt maken kan je een mailtje met dit verzoek sturen naar de community-manager van dit platform (dit om misbruik te voorkomen).

Voorbeeld:
Je wilt een groep aanmaken met als onderwerp Papierbehang door de eeuwen heen. Dan ga je als volgt te werk:
Ga naar het Hoofdmenu in de blauwe balk bovenaan en klikt op Voeg toe. Daaronder klik je op Een groep starten.
Voer daar de titel  (d.w.z. de naam cq. het onderwerp) van je groep in, in dit geval Papierbehang door de eeuwen heen. Voeg een leuk plaatje toe dat je groep kenmerkt (een uisnede van een papieren behangsel bijvoorbeeld) en een korte samenvatting van waar de groep zich mee bezighoudt.
Klik dan daaronder het gewenste bolletje bij Openbare groep dan wel Besloten groep aan.
Wil je een Afgeschermde groep beginnen stuur dan eerst een e-mail (zie hierboven).
Bewaar je gegevens met de Save-button onderaan.

Je nieuwe groep is direct zichtbaar onder Actueel/Groepen in het hoofdmenu in de blauwe balk bovenaan.
Als initiatiefnemer van de groep kan je nu leden uitnodigen om aan je groep deel te nemen. Ga hiertoe als volgt te werk:
Klik op Groepen in het hoofdmenu, vervolgens op jou eigen groep en op Bewerk deze groep onder je naam in het lichtblauwe vlak rechts
Er verschijnen nu verschillende tabbladen. Klik op het tabblad Leden uitnodigen. Voer daar de e-mailadressen in van de mensen die je voor je groep wilt uitnodigen.
Daaronder verschijnt het vak Onderwerp. Dit is al automatisch ingevuld maar de tekst kan je nog desgewenst aanpassen. Hetzelfde geldt voor de 2 vakken daaronder: Bericht voor platformleden en Bericht voor niet-platform leden: In deze vakken is automatisch de slotregel van je bericht al ingevuld, een instructie over hoe te werk te gaan voor aanmelding bij je groep.
Daaronder staat het vak Bericht: dit is het hoofdbestanddeel van het bericht waarin je de leden van je groep uitnodigt. Dit zal je zelf moeten schrijven. Bijvoorbeeld iets over waar je groep over gaat, waarom je diegene uitnodigt etc. Dit bericht krijgen alle e-mailadressen die je bovenin hebt ingevuld.
Klik tenslotte onderaan op de button Verstuur uitnodigingen.

(Je kunt zelf in de gaten houden of mensen je uitnodiging hebben geaccepteerd in het tabblad Leden. Hier kan je ook hun status bijhouden, nieuwe leden accepteren of evt. royeren).

Een groep is een bundeling van artikelen, nieuwsitems, vragen en andere items die een bepaald onderwerp betreffen. Dit kan een algemeen onderwerp zijn waar alle leden van het platform onuitgenodigd aan mee kunnen doen (bijvoorbeeld de groep Interieurensembles), of een besloten of afgeschermde groep waarvoor je je moet aanmelden of moet worden uitgenodigd.

Je kan een item binnen de groep uploaden door naar de groep te surfen en binnen de groepsomgeving een item toe te voegen. Dat kan onder het vak met de algemene gegevens over en foto van de groep.

Een bijdrage koppel je dan ook alleen aan een groep als deze voor die groep is bestemd en/of overeenkomt met het onderwerp van de groep.

Iedereen die in het onderwerp Interieurs en Interieur-ensembles is geïnteresseerd kan aan dit platform deelnemen. Als je bijdragen wilt uploaden of op bijdragen wilt reageren vragen we je wel je te registreren en je naam en e-mailadres op te geven. Als je niet bent ingelogd kan je alleen bijdragen lezen.

Om zelf daadwerkelijk deel te nemen, op bijdragen te kunnen reageren, bijdragen te kunnen uploaden of lid te worden van een groep moet je je eerst registreren en een profiel aanmaken.

Zie voor uitgebreide instructies de pagina Over het Platform Monumentale Interieurs

Deelname aan dit platform is geheel gratis.

Ja, in principe wel, mits je bijdrage gerelateerd is aan monumentale interieurs of interieurensembles, je geen aanstootgevende taal gebruikt, niemand beledigt en geen commerciëel oogmerk hebt. Het webteam van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt steekproefsgewijs in de gaten of de regels worden nageleefd.

Er zijn enkele uitzonderingen: informatie met betrekking tot interieurs en interieurensembles dat is geupload via het formulier op de homepage wordt alleen gepubliceerd als je hier zelf toestemming toe geeft, en ook de bijdragen binnen een 'besloten groep' zijn niet voor buitenstaanders zichtbaar.

Nieuwsberichten en agenda-items zijn altijd gerelateerd aan interieurs of interieurensembles. Het kan gaan om een bericht over je eigen organisatie of gebouw, maar ook om nieuws uit andere media. Zaken voor de agenda betreffen evenementen, lezingen, tentoonstellingen, symposia etc. Voeg minimaal de begintijd, de locatie en de organisatie toe. Onder ‘Links' plaats je een URL naar meer informatie of de bron van het bericht. Bij alle typen berichten kan je ook beeld toevoegen.

Interieur-gerelateerde vragen kan je plaatsen via het Forum op dit platform. Ook kan je rechtstreeks reageren op of vragen stellen over berichten of andere meldingen op dit platform middels het reactieveld onder het betreffende bericht.

Vragen over dit platform kunnen, indien niet beantwoord onder de Veelgestelde vragen, rechtstreeks aan de community-manager worden gesteld.

Elke ingelogde gebruiker kan een groep beginnen of aan een groep deelnemen - al dan niet op uitnodiging. Binnen een groep is het mogelijk om samen te werken of informatie te bundelen. Een groep kan een bepaald thema of bijv. een project als onderwerp hebben. Er zijn drie typen groepen:

Openbare groep: De inhoud van deze groep is voor iedereen te lezen. Iedereen kan direct lid worden en eigen bijdragen uploaden. Alles wat binnen de groep geplaatst wordt, is binnen de groep te zien maar ook op de algemene homepage.

Besloten groep: De inhoud van deze groep is voor iedereen te lezen. Lidmaatschap is op aanvraag cq. uitnodiging. Alleen leden kunnen bijdragen leveren. Alles wat geplaatst wordt binnen deze groep is tevens te zien op de algemene homepage. 

Afgeschermde groep: De informatie gedeeld via een afgeschermde groep is alleen te zien voor deelnemers aan de groep. Een afgeschermde groep en de informatie daarbinnen is niet te zien voor al- dan niet ingelogde buitenstaanders. Lid worden gaat uitsluitend op uitnodiging. Om misbruik te voorkomen is dit groepstype uitsluitend beschikbaar op aanvraag via de community manager.