U bent hier

Worden mijn bijdragen op dit platform ongecensureerd gepubliceerd?

Ja, in principe wel, mits je bijdrage gerelateerd is aan monumentale interieurs of interieurensembles, je geen aanstootgevende taal gebruikt, niemand beledigt en geen commerciëel oogmerk hebt. Het webteam van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt steekproefsgewijs in de gaten of de regels worden nageleefd.

Er zijn enkele uitzonderingen: informatie met betrekking tot interieurs en interieurensembles dat is geupload via het formulier op de homepage wordt alleen gepubliceerd als je hier zelf toestemming toe geeft, en ook de bijdragen binnen een 'besloten groep' zijn niet voor buitenstaanders zichtbaar.