U bent hier

Over Behoud van binnen

Het project Behoud van binnen (2013) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ging over de preventieve conservering van het interieur en onderdelen daarvan. Met als doelstelling bewustwording van het belang van goed behoud en beheer voor het voortbestaan van belangrijke interieurs. Het project had 3 onderdelen: een publicatie, een website en een symposium, alle met de naam Behoud van binnen en met preventieve conservering van het interieur tot onderwerp.

Het boek
Behoud van binnen is het eerste Nederlandstalige praktijkboek voor de instandhouding van waardevolle interieurs (verkrijgbaar in de boekhandel). Het boek geeft antwoord op tal van vragen die iemand die een interieur beheert in de alledaagse praktijk tegen kan komen. Onder redactie van Harrie Schuit beschrijven 14 interieurspecialisten uit binnen- en buitenland verschillende aspecten van de preventieve conservering van monumentale interieurs.

Het symposium
Het symposium Behoud van binnen vond plaats op 9 oktober 2013 in Theater Tuschinsky in Amsterdam, en sloot het gehele project af.
Hieronder vindt u (links naar) alle video-opnames van de 14 sprekers op het symposium, inclusief een korte introductie:

Harrie Schuit, technisch interieurspecialist bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, over
Het project Behoud van binnen
Steven Coene, conservator bij Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen, over
De voordelen van een planmatige aanpak van housekeeping
Alwin van Hees, inspecteur historische interieurs bij Monumentenwacht Limburg, over
Resultaten en bevindingen van een 3-jarig project over Limburgse kasteel-interieurs
Julia Hennig, architect en monumentenadviseur bij de Rijksgebouwendienst, over
Drie pilot-projecten over housekeeping en een dagelijks onderhoudsplan
Veerle Meul, adviseur erfgoeddepots infrastructuur & vorming bij de Provincie Antwerpen, over
De werkwijze van de Monumentenwacht Interieur in Vlaanderen
Marianne Blaauboer,activitetenplanner bij Lytham Hall in Engeland, over
Het gebruik van vrijwilligers bij het beheer en behoud van historische interieurs
Lodewijk Gerretsen, conservator bij Kasteel Amerongen, over
De verbeteringen die zijn aangebracht in conservering en restauratie tijdens en na de restauratie van Kasteel Amerongen
Marjolijn Debulpaep, hoofd preventieve conservering bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), over
De basisprinciepes van het behoud van cultureel erfgoed aan de hand van 3 grote projecten
Sophie Deruwe, teamleider monumentenzorg bij SOBO, Sociaal Ondernemen Brugge en Omgeving, over
Missie, doelstelling en streven naar kwaliteit van SOBO
Margriet Hage, specialist historische interieurs bij Monumentenwacht Noord-Brabant, over
Interieurinspecties in de praktijk
Fiona Macalister, freelance advisor preventive conservation in the UK, about
Working with professionals and managing and reducing the risks
Jaap van der Burg, directeur van Helicon Conservation Support, over
De kosten en baten van beheer en behoud
Helen Lloyd, advisor preventive conservation and housekeeping at the National Trust in the UK, about
The care of historic interiors in private and p[ublic use
René Hoppenbrouwers, directeur van Stichting Restauratie Atelier Limburg, over
Een project in Limburg over het beheer en behoud van kerkinterieurs
Agnes Brokerhof, senior onderzoeker roerend erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, over
Vooruitdenken aan de hand van schadefactoren
Joop Jansen, project coördinator bij Bureau Delfgou, over
de bouwkundige schil en het belang van goed behoud voor het interieur.

De website
De website Behoudvanbinnen.nl bood de gebruiker handige checklists, publicaties, filmmateriaal en nuttige adressen over het behoud en beheer van interieurs. Ook kon men er foto's van zijn of haar interieur uploaden en vragen stellen aan interieurspecialisten. De site is per 1 april 2016 opgeheven en geïntegreerd in dit platform Monumentale Interieurs. Alle informatie die op de website was te vinden is overgenomen en hier nu terug te vinden.