U bent hier

Downton Abbey in Overveen? Lees meer over de geschiedenis van buitenplaats villa Koningshof en wonen met personeel

vrijdag 3 februari 2017 - 12:00
http://www.historischeinterieursamsterdam.nl/huizenportret/villa-koningshof-door-abraham-salm/

Voorgevel van villa Koningshof met hoofdentree (foto BMBeeld 2016).

Nieuw huizenportret 'Villa Koningshof' online op de website van de Stichting Historische Interieurs met talloze weetjes, plattegronden en foto's.

De Amsterdamse architect Abraham Salm (1857-1915) kreeg in 1898 de opdracht een villa met dienstgebouwen te bouwen voor het gezin en zijn personeel. Volgens overlevering bestond het personeel uit twee meiden in de keuken, verantwoordelijk voor de maaltijden. Twee binnenmeisjes hielden het huis schoon, deden bestellingen bij winkeliers, verzorgden de was, het verstel- en naaiwerk en het opnemen van de telefoon. De huisknecht van het echtpaar, onder meer belast met het ontvangen van het bezoek, was het hoogst in rang van de huishouding en de ‘baas’ van al het personeel. Een eigen kamer in de dienstvleugel op de begane grond stond tot zijn beschikking. Een vertrouwelijke positie vervulde de kamenierster die in een van de dienstbodekamers op zolder verbleef en mevrouw Luden dagelijks hielp met kleden en kappen. Een aparte categorie vormde, zoals eerder vermeld, de personeelsleden die zich bezighielden met de opvoeding en verzorging van de kinderen.

Buiten de villa woonde de koetsier met zijn gezin in de koetsierswoning en de chauffeur met zijn gezin in de chauffeurswoning. Een palfrenier en stalknecht, eveneens woonachtig op het terrein van de villa, assisteerden de koetsier bij zijn werkzaamheden. Een jachtopziener woonde met zijn gezin in het jachtopzienershuis op het terrein. Vier man tuinpersoneel zorgde voor de omringende tuinen.

De Koningshof maakte deel uit van het zeer omvangrijke grondgebied van landgoed Elswout waarvan de gelijknamige buitenplaats Elswout uit de 17de eeuw de kern vormde.

Lees en kijk op:

http://www.historischeinterieursamsterdam.nl/huizenportret/villa-koningshof-door-abraham-salm/

Reacties