U bent hier

Bewuste keuzes maken voor de aanvang van de werkzaamheden

vrijdag 1 juli 2016 - 13:00

Wordt het een conservering, een restauratie of een conserverende restauratie? Dat is de vraag! Bewuste keuzes maken voor de aanvang van de werkzaamheden speelt in grote mate bij Hippomobiel erfgoed ( het ensemble van rijtuig, tuigen en livreien).

Authenticiteit kan maar één keer aangetast worden. Wanneer oorspronkelijke verflagen en stoffering worden verwijderd en / of vervangen dan is veel informatie over vakmanschap, kleurstelling, materiaalgebruik, decoratie voor altijd verloren.

Bepalend voor de keuze in hoeverre er sprake moet zijn van uitsluitend conserveren of volledig restaureren hangt mijns inziens in eerste instantie af van de vraag hoe zeldzaam het object is en voorts wat de uiteindelijke doelstelling is. In hoeverre is conserveren mogelijk om toch te voldoen aan de uiteindelijke doelstelling. Dat kan zijn het in een museaal kader tonen van het object om de bezoeker te informeren over de plaats in de technologische ontwikkeling, de ontwikkeling van de stijl, de mobiliteit, de sociologische rol of moet het object inzetbaar zijn zoals het geval is bij de rijtuigen van het koninklijk staldepartement waarmee de rol en betekenis van het koningshuis zichtbaar wordt gemaakt. Om de rol en betekenis van rijtuigen inzichtelijk te maken voor een breder publiek moet het tot de verbeelding spreken en dan is het maar de vraag of dit bereikt kan worden met uitsluitend conserveren.

Een conserverende restauratie van museale doeleinden met de mogelijkheid tot incidenteel gebruik is een bruikbare leidraad geweest bij het herstel van de Char à Bancs van de jonkheren Van Loon met de erbij behorende tuigen en livreien. Door het behoud/ vrij leggen van de oorspronkelijke laklagen, de bekleding, het leerwerk etc en slechts dat completeren wat verloren is gegaan geeft het rijtuig als ensemble zowel in het koetshuis van museum van Loon als aangespannen op de weg veel informatie over de rol die het vervulde toen het in ca 1900 door jonkheer van Loon is aangeschaft.

Dezelfde leidraad wordt nu gevolgd bij het herstel van de ( vroegst in Nederland bewaard gebleven) statie berline van de gravin van Wassenaer uit 1820. Zoveel als mogelijk behouden maar wel aantrekkelijk maken voor de bezoeker, boeiend voor de leek maar ook informatief voor de expert.

Taal 
Nederlands

Reacties