U bent hier

Veelgestelde vragen over Interieurensembles

Foto van het interieur van Het Witsenhuis in Amsterdam

Interieur Witsenhuis

1. Wat is een interieurensemble? 
Een interieurensemble is een samenhangend geheel van onroerende en roerende zaken van (cultuur)historisch of wetenschappelijk belang. Hieronder wordt een gebouw en/of een of meer vertrekken (ruimten) met de bijbehorende inrichting verstaan.
Het interieur kan door de jaren heen tot stand zijn gebracht. Dat is in woonhuizen vaak het geval. Ook zijn er interieurs die speciaal voor of tegelijk met het monument zijn vervaardigd, een zogenaamd Gesamtkunstwerk. Het Jachtslot Sint Hubertus op de Hoge Veluwe is daarvan een voorbeeld.

2. Zijn alle monumenten met roerende voorwerpen automatisch een interieurensemble?
Nee. Er is pas sprake van een interieurensemble als de samenhang tussen het interieur en het  monument van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is.

3. Waarom is het belangrijk om interieurensembles te behouden?
Interieurensembles zijn unieke combinaties van gebouwen en hun interieur. We hebben er in Nederland maar  een paar honderd van. Als voorwerpen uit (onderdelen van) het interieur verloren gaan, is het ensemble niet meer compleet en verliest het aan waarde. Door het opstellen van een lijst met voorbeelden van representatieve interieurensembles bevordert de RCE het herkennen, erkennen en behouden van interieurs met een bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis.

4. Worden interieurensembles beschermd?                         
Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Deze wet vormt, samen met de toekomstige Omgevingswet, het fundament onder de bescherming van het (on)roerende culturele erfgoed van Nederland. In de Erfgoedwet is een artikel gewijd aan ensembles van een rijksmonument en cultuurgoederen die een bijzondere samenhang vormen die van cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is. Dit artikel biedt geen juridische bescherming van interieurensembles. Naar aanleiding van het wetsartikel heeft de RCE een kaart ontwikkeld met toonaangevende interieurensembles. Het doel van de lijst is kennis over de ensembles te vergroten in de hoop dat ze daardoor behouden blijven.

5. In welke gebouwen kan ik een interieurensemble aantreffen?
Hoewel de Erfgoedwet zich uitsluitend richt op rijksmonumenten, zijn interieurensembles ook in andere (monumentale) gebouwen te vinden. Er is sprake van een  interieurensemble wanneer er een bijzondere samenhang is tussen het gebouw en de  roerende zaken in het interieur. Dat kan in een kerk zijn, of in een woonhuis, een kasteel, een gemaal of een raadhuis en in allerlei andere typen gebouwen.  Soms zijn die gebouwen in gebruik. Ze kunnen ook een museale functie hebben.

6. Er is een kaart ontwikkeld met toonaangevende interieurensembles. Wat is het doel van deze kaart?
De RCE heeft een aantal toonaangevende interieurensembles op de kaart gezet om de rijkdom en het belang van deze erfgoedcategorie te laten zien. Daarnaast zijn er verhalen gemaakt waarin de achtergrond van die ensembles wordt uitgelicht, versterkt met prachtig beeldmateriaal. Verder worden andere monumenteigenaren, maar ook het grote publiek, betrokken om ook andere interieurensembles aan te melden. Hiermee wil de RCE het herkennen, erkennen en behouden van interieurs met een bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis bevorderen. Kijk voor meer informatie op de pagina's:

7. In de Erfgoedwet wordt gesproken over het aanwijzen van ensembles. Wat moet ik me daarbij voorstellen? 
Voorlopig nog niets. Om de rijkdom en het belang van de interieurensembles in kaart te brengen is de RCE begonnen met het ontwikkelen van een kaart. Deze zal aan de MOCW worden voorgelegd. De minister beslist vervolgens over de invulling van de wetsartikelen met betrekking tot de ensembles.

8. Is het mogelijk om zelf een interessant interieurensemble aan te dragen?
Ja! Via het webformulier op kan iedereen een interieurensemble onder de aandacht van de RCE brengen. Alle meldingen zijn welkom. Wel moet de samenhang tussen roerend en onroerend goed te zien zijn. Onder vraag 1 vindt u de definitie van een interieurensemble. Voor eventuele opname op de kaart moet het ensemble aan vastgestelde criteria voldoen.

9. Wat kan ik zelf doen om mijn interieurensemble te beschermen?
Op www.monumentaleinterieurs.nl en in het dossier Erfgoedwet op www.cultureelerfgoed.nl kunt u meer informatie vinden over hoe u uw interieur het beste kunt onderhouden.
Heeft u specifieke vragen met betrekking tot uw monument en interieur? Dan is uw gemeente het eerste aanspreekpunt. Daar kunt u vervolgens worden doorverwezen naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wanneer gespecialiseerde hulp op interieurgebied nodig is.
Het delen van kennis en ervaringen kan leiden tot een beter behoud van de bijzondere interieurs die Nederland rijk is. Uw hulp is hierbij van essentieel belang!

Reacties