U bent hier

Over het project Interieurensembles

Interieurensembles
Een Interieurensemble is een samenhang van onroerende en roerende zaken van (cultuur)historisch, artistiek, wetenschappelijk of technisch belang. Hieronder wordt een gebouw en/of een of meer vertrekken (ruimten) met de bijbehorende inrichting verstaan. Voorbeelden zijn het Hubertusslot; Huis Doorn, Kasteel De Haar, het Provinciehuis Gelderland in Arnhem, de kerk van Hogebeintum in Friesland, de burgemeesterswoning in Amsterdam, het Woudagemaal in Friesland, het Hofje van Noblet in Haarlem, het Vredespaleis in Den Haag.

Rijkdom en diversiteit
We weten niet hoeveel interieurensembles Nederland telt. Wel is zeker dat er sprake is van een grote rijkdom en diversiteit. Interieurensembles komen voor in verschillende soorten gebouwen, zoals boerderijen, winkels, woonhuizen, fabrieken, cafés, kastelen, buitenplaatsen, landhuizen, kerken, kloosters, kapellen, pastorieën, synagogen, hofjes en regentenkamers, molens, provinciehuizen, raadhuizen, rechtbanken, militaire complexen, vuurtoren, watertorens, gemalen.

Het kan om heel oude gebouwen gaan , zoals de twaalfde-eeuwse kerk van Hogebeintum of om gebouwen uit de tweede helft van de vorige eeuw, zoals het provinciehuis Gelderland en alles daar tussenin.

Interieurensembles en de Erfgoedwet
In de Erfgoedwet is de mogelijkheid geregeld om rijksmonumenten en interieurs in hun samenhang aan te wijzen als ensemble. De aangewezen ensembles worden in een informatiesysteem gekoppeld aan het Rijksmonumentenregister. De aanwijzing heeft geen juridische gevolgen voor de eigenaar. De wet is vooral bedoeld als instrument om kennis van en draagvlak voor interieurensembles te vergroten en daarmee de kansen tot bescherming en behoud.

Project Interieurensembles
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de opdracht gekregen de ensembles aan te wijzen. Daarvoor is het project Interieurensembles in het leven geroepen.
Voorafgaand aan de aanwijzingen laten we zien hoe rijk en gevarieerd de interieurensembles die we in Nederland kennen zijn. Dat doen we onder andere door toonbeelden van interieurensembles op de kaart te zetten. Op die manier wordt het belang van de ensembles voor ons culturele erfgoed duidelijk.

Reacties