U bent hier

Aanmeldformulier & criteria interieurensembles

Aanmelden interieurensemble

Denkt u in bezit te zijn van, of kent u een interieurensemble? Meld dit ensemble dan aan via het daarvoor bestemde webformulier op cultureelerfgoed.nl.

Wat is een interieurensemble?

Een interieurensemble is een samenhangend geheel van onroerende en roerende zaken van (cultuur)historisch of wetenschappelijk belang. Hieronder wordt een gebouw en/of een of meer vertrekken (ruimten) met de bijbehorende inrichting verstaan.
Het interieur kan door de jaren heen tot stand zijn gebracht. Dat is in woonhuizen vaak het geval. Ook zijn er interieurs die speciaal voor of tegelijk met het monument zijn vervaardigd, een zogenaamd Gesamtkunstwerk. Het Jachtslot Sint Hubertus op de Hoge Veluwe is daarvan een voorbeeld.

Criteria

Bij de beoordeling gaat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uit van de omschrijving van een ensemble in paragraaf 3.3 van de Erfgoedwet. Daarin staat dat het geheel van het gebouw en de inrichting in onderlinge samenhang van cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis moet zijn. Hierbij zijn bijvoorbeeld de volgende criteria van belang:

  • Ontwerp: is het ensemble gerealiseerd vanuit een duidelijke ontwerpgedachte?
  • Gebruik: vertelt het interieurensemble een bijzonder verhaal over het gebruik of de gebruiker? Is het interieurensemble verbonden aan een bijzondere gebeurtenis?
  • Samenhang: laat het interieurensemble een bijzondere samenhang zien? Bijvoorbeeld vanuit het ontwerp? Vanuit het gebruik? Een samenhang tussen in- en exterieur? Een samenhang tussen wand-, vloer en plafondafwerking? Een samenhang tussen afwerking en inrichting?