U bent hier

Achtergrond van dit platform

Het platform Monumentale Interieurs is onderdeel van het programma Interieurs dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in maart 2015 is gestart. Dit programma komt voort uit de nieuwe Erfgoedwet die in de zomer van 2016 van kracht wordt. De nieuwe wet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. Bovendien zijn aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. In de nieuwe Erfgoedwet (2016)  heeft de minister het doel van het Programma Interieurs specifiek benoemd. Zo moeten de resultaten dienen om diegenen, die omgaan met interieurs in rijksmonumenten, te helpen. Ook is de toezegging aan de kamer gedaan dat een 'toonbeeldenlijst' zal worden opgesteld met de belangrijkste ensembles. Deze toezegging heeft prioriteit en krijgt aandacht in het Programma Interieurs. Het programma loopt van 1 maart 2015 tot 1 maart 2019.

Met het Programma Interieurs verbindt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beleid, praktijk en wetenschap, met als doel eigenaren en gebruikers van interieurs zo goed mogelijk bij te staan in gebruik, behoud, beheer en ontwikkeling. Het Programma levert daarom praktijkgerichte producten en diensten vanuit een integraal erfgoedperspectief.

Lees de omschrijvingen van alle projecten binnen het programma >>

Het platform Monumentale Interieurs is met name bedoeld om een zo breed mogelijk publiek kennis te laten maken met de verschillende vormen van interieurs en -ensembles en de bijbehorende problematiek. Op dit platform kunnen niet alleen de vorderingen van de verschillende projecten binnen het programma Interieurs worden gevolgd door middel van regelmatige updates, maar ook kan iedereen een eigen bijdrage leveren, hetzij door eigen ervaringen en kennis te delen, hetzij door commentaar te leveren of belangrijke nieuwsitems toe te voegen.